Walne zebranie członków założycieli stowarzyszenia

Jak przeprowadzić takie zebranie, gdy zakładamy stowarzyszenie? Ile osób musimy zebrać, jakie dokumenty przygotować? Przeczytaj: Jak przeprowadzić walne zebranie założycielskie stowarzyszenia?

ARTYKUŁY

Zalożenie fundacji krok po kroku - porada prawna

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Adrianny Kowalskiej, który ukazał się na portalu halowawa.pl. Artykuł opisuje procedurę założenia i zarejestrowania fundacji w KRS. Zapraszamy.

ARTYKUŁY

Publikacja portalu TaxFin i Zespołu Naszej Kancelarii, dotycząca zakładania i funkcjonowania Spółki komandytowo - akcyjnej

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją autorstwa Adrianny Kowalskiej i Adriana Bogusławskiego: Spółka komandytowo - akcyjna w aspekcie prawnym i podatkowym.

ARTYKUŁY

Projekt zmiany kodeksu spółek handlowych – przyjęte założenia

Założenia do projektu zmiany kodeksu spółek handlowych zostały przyjęte przez rząd 20 maja 2014r. Nowelizacja ma obniżyć kapitał zakładowy sp. z o.o., a także wprowadzić szereg rozwiązań, dotyczących dodatkowej ochrony wierzycieli spółki z o.o..

ARTYKUŁY

Nowelizacja ustawy prawo o stowarzyszeniach

Omawiamy oczekującą na podpis Prezydenta nowelizację ustawy prawo o stowarzyszeniach:Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach? – część 1

ARTYKUŁY
O NAS

O NAS

SPECJALIZACJE

SPECJALIZACJE

ARTYKUŁY

ARTYKUŁY

O Naszej Kancelarii:

Nasza Kancelaria specjalizuje się w obsłudze dwóch typów podmiotów: przedsiębiorców oraz podmiotów ekonomii społecznej. Prowadzimy kompleksową obsługę prawną spółek, szczególnie kapitałowych, obejmującą prawo handlowe i korporacyjne. Doradzamy przedsiębiorcom z zakresu prawa pracy, w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy. Przygotowujemy i opiniujemy umowy cywilnoprawne. Szeroki zakres usług świadczymy podmiotom ekonomii społecznej, uwzględniając ich specyfikę. Zakładamy fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie socjalne, doradzamy w zakresie funkcjonowania zgodnego z wymogami organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, pomagamy przy likwidacji.